Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mobilne studio tworzenia i strumieniowania multimediów

Mobilne studio tworzenia i strumieniowania multimediów

Projekt dydaktyczno-edykacyjny "Mobilne studio multimediów" (2022-2023 r.) dotyczy zakupu aparatury dydaktycznej służącej do tworzenia i strumeniowania multimediów podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytutucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Celem projektu jest utworzenie mobilnego studia multimediów, które zwiększy potencjał i możliwości zdalnego nauczania w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zakup aparatury umożliwi przede wszystkim strumieniowania zajęć dydaktycznych na żywo, opracowanie i przygotowanie kursów on-line (np. MOOC), rejestrację i udostępnianie otwartych wykładów realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube), przygotowanie audiowizualnych materiałów dydaktycznych (podcastów, filmów, prezentacji). Ponadto zakupiona aparatura posłuży jako narzędzie do wdrażania innowacyjnych metod nauczania w trakcie relizowanych w IEiAK kursów.

Projekt realizowany przy wsparciu Centrum Zdalnego Nauczania UJ.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.