Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baca Sound Project

Baca Sound Project
Projekt "Baca Sound System" został zrealizowany w roku akademickim 2021/2022 w trakcie kursu metodologicznego "Ćwiczenia terenowe II". Zespół badawczy składał się ze Studentek i Studentów II roku (I stopnia). Badania prowadzono w trakcie 10-dniowego wyjazdu terenowego (2-12.06.2021 r.), z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz fieldrecordingu. Przedmiotem badań było dźwiękowe życie baców i hodowców owiec w regionie Piwnicznej Zdrój. Zespół badawczy prowadził badania na rozległym terenie, który objął: Piwniczną Zdrój (Jarzębaki, nad Majerzanką, osiedle Łomnickie, Zabanie), Kokuszkę, Łomnicę Zdrój, Wierchomlę. Efektem badań są:
- praca licencjacka (Michał Marzec, Jarzębaki. Fenomenologiczny wymiar tożsamosci kulturowej. Studium przypadku górskiego pasterstwa Beskidu Nadpopradzkiego, Kraków 2021);
- kilkadziesiąt nagrań, które znajdują się w Archiwum dźwięków.

  • Emilia Błaszczyk
  • Bożena Goleniowski
  • Paweł Hadrian
  • Jan Kuśmierczyk
  • Gabriela Małuscecka
  • Michał Marzec
  • Weronika Panek
  • Wiktoria Słabik
  • Łukasz Sochacki (opiekun zespołu)
  • Wiktoria Widła