Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Fonoteka Etnograficzna jest cyklem projektów badawczych i dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prace badawcze realizowane są przede wszystkim przez pracowników i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Współpracujemy z partnerami spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego (stowarzyszeniami, fundacjami, innymi ośrodkami badaczymi i akademickimi, niezależnymi badaczami, artystami).

Celami Fonoteki Etnograficznej są:

- prowadzenie badań naukowych z zakresu studiów nad dźwiękami, w szczególności podejmowanych z punktu widzenia etnologii;

- dokumentacja krajobrazów dźwiękowych oraz praktyk audialnych;

- upowszechnianie materiałów badawczych zbieranych w ramach działań Fonoteki Etnograficznej;

- organizowanie konferencji, seminariów, wykładów;

- upowszechnianie wyników badań prowadzonych w ramach Fonoteki Etnograficznej;

- popularyzację wiedzy naukowej - zwłaszcza z zakresu badań nad dźwiękami.